NHẬN KHUYẾN MÃI

NISSAN ĐẶT MỤC TIÊU GIẢM KHÍ THẢI NHÀ KÍNH VÀO NĂM 2050

100  mẫu xe bán tại thị trọng điểm sẽ được điện khí hóa vào đầu những năm 2030

YOKOHAMA, Nhật Bản – Nissan Motor Co., Ltd. đã đặt mục tiêu trung hòa carbon làm giảm sự gia tăng ròng khí thải nhà kính toàn cầu vào khí quyển trong các hoạt động của công ty và quy trình sản xuất vào năm 2050.1 Để thực hiện mục tiêu này, vào đầu những năm 2030, mọi xe Nissan hoàn toàn mới cung cấp trong các thị trường trọng điểm sẽ được điện khí hóa.

Nissan sẽ thực hiện những cải tiến trong công nghệ sản xuất và điện khí hóa để đạt được tiến bộ trong mục tiêu trung hòa carbon của công ty trong các lĩnh vực chiến lược sau:

  • Cải tiến về pin bao gồm pin thể rắn và các công nghệ liên quan để phát triển các loại xe điện cạnh tranh về mặt chi phí và tính hiệu quả;
  • Phát triển hệ thống truyền động điện tử e-POWER của Nissan để đạt được hiệu quả về năng lượng;
  • Phát triển hệ sinh thái pin để hỗ trợ phát điện tại chỗ, phi tập trung cho các tòa nhà với các nguồn năng lượng tái tạo. Nissan dự kiến ​​sẽ tăng cường hợp tác với lĩnh vực năng lượng để hỗ trợ quá trình khử cacbon của mạng lưới tải điện;
  • Cải tiến quy trình sản xuất để hỗ trợ tăng năng suất lắp ráp xe, mở đầu với sáng kiến ​​Nhà máy thông minh Nissan. Nissan cũng sẽ cố gắng đạt được hiệu quả tốt hơn về năng lượng và vật liệu để hỗ trợ tham vọng trung hòa carbon trong dài hạn

Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida cho biết: “Chúng tôi quyết tâm tạo ra một xã hội không khí thải và đẩy nhanh nỗ lực toàn cầu chống lại biến đổi khí hậu. Việc cung cấp xe điện của chúng tôi sẽ tiếp tục được mở rộng trên toàn cầu, và điều này sẽ đóng góp lớn vào mục tiêu trung hòa carbon của Nissan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy và cải tiến để làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người như là cách chúng tôi đang hướng tới một tương lai bền vững.

Với 100% sản phẩm xe hoàn toàn mới sẽ được điện khí hóa tại các thị trường trọng điểm Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu vào đầu những năm 2030, Nissan cũng sẽ là một trong những công ty đi đầu trong việc thúc đẩy áp dụng công nghệ xe điện.

Nissan tin rằng ngành công nghiệp ô tô có thể là động lực để đáp ứng các nhu cầu về môi trường và khí hậu toàn cầu thông qua cam kết đổi mới và giảm thiểu tác động bằng cách hợp tác với các cơ quan chức năng và đối tác trên toàn thế giới. Khi kết hợp với việc mở rộng năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng sạc, điện khí hóa phương tiện và các hoạt động bền vững có thể giúp đẩy nhanh sự xuất hiện của một tương lai trung hòa carbon.

(Nguồn: nissanvietnam.vn)